• Hoe overleven in een islamitische samenleving?

Met dit pocketboekje “Hoe overleven in een islamitische samenleving?” wil het Vlaams Belang propageren als de enige partij die kant tegen de islamisering van Vlaanderen.

Naar aanleiding van de publicatie van het pocketboek “Hoe overleven in een islamitische samenleving?” formuleert het Vlaams Belang vijf concrete voorstellen om de islamisering van Vlaanderen tegen te gaan.
<ol><li>Een immigratiestop vanuit de moslimlanden naar Europa.</li><li>Geen ondersteuning, erkenning of subsidiëring van de islam door de overheid.</li><li>Geen toegevingen aan de islam betreffende de fundamentele waarden van onze beschaving (afschaffen van het onverdoofd ritueel slachten, niet toelaten van hoofddoeken, geen gescheiden zwemmen in de zwembaden, …).</li><li>Moslims dienen te slagen in een inburgeringexamen vooraleer over een definitieve verblijfsvergunning te kunnen beschikken.</li><li>Moskee-stop, verbod op minarettenbouw en uitwijzing van fundamentalistische imams.</li></ol>
Met dit gratis pocketboek wil het Vlaams Belang duidelijk maken dat de islam niet thuishoort op Europees grondgebied.

Hoe overleven in een islamitische samenleving?

  • Merk: Vlaams Belang
  • Model: Brochure 8
  • Beschikbaarheid: Op voorraad
  • €0,00